ons werk

 

Nu we enkele jaren "op weg" zijn kunnen we al wat conclusies trekken over onze werkwijze. Het concept zoals uitgedacht blijkt in de praktijk goed te werken.  De resultaten zijn, gemeten naar het wel en wee van de kinderen, goed te noemen.

De kinderen doorlopen basisschool- en vervolgopleidingen naar tevredenheid. Toetsen worden goed gemaakt en veel kinderen scoren boven het landelijk gemiddelde. Hieruit mogen we concluderen dat het onderwijs, hetgeen binnen de centra aan de kinderen gegeven wordt, van een goed niveau is.

In alle centra worden inmiddels naai- en computerlessen gegeven. De lokale bevolking zorgt voor beschikbaarheid van de docenten welke zonder vergoeding hun werk verrichten.

Uit de medische testen komen geen bijzondere afwijkingen meer naar voren. Kinderen groeien allen goed en hebben geen afwijkingen in hun lichamelijke ontwikkeling. Kinderen met een lichamelijk probleem uit het verleden, ontwikkelen zich goed. De hulpmiddelen die door Joy for Children ter beschikking zijn gesteld werpen vruchten af. De lichamelijke conditie van nieuw opgenomen kinderen is in het algemeen binnen 6 maanden op een gemiddeld niveau.

Inmiddels zijn zes centra operationeel. In deze centra zorgen we voor 502 kinderen. We voorzien in, voeding, kleding, onderwijs, medische zorg, goede sanitaire voorzieningen en schoon drinkwater.

Er worden een aantal alleenstaande ouders met kinderen ondersteunt. Deze ouders lijden allen aan Aids of zijn HIV besmet geraakt. Voor deze mensen is het in India onmogelijk een inkomen te genereren. Door deze groep mensen te steunen, helpen we indirect ook de kinderen in deze (één ouder)gezinnen.

In 2020 zijn we naast onze eigen 7 zorg- en onderwijscentra gestart met de ondersteuning aan een meisjes Hostel welk geleid wordt door de Salvation Army. In dit Hostel verblijven 35 meisjes. Joy for Children ondersteunt dit Hostel projectgewijs. Bijvoorbeeld door het aanleggen van schoon drink- en waswatergelegenheid alsmede douche- en toiletruimtes. 

De hulpbehoefte is erg groot. Zonder de continuïteit uit het oog te verliezen werken we aan constante uitbreiding en verbreding van onze activiteiten. Joy for Children reserveert jaarlijks een bedrag voor het Noodfonds. Met deze financiële middelen kunnen we bij plotselinge noodsituaties snel en adequaat hulp bieden. Dit alles is alleen mogelijk met steun van donateurs. Mocht u ons willen steunen, ga dan naar het knopje "help ook" op de homepage van deze site.

 

  facebook joy for children  
Privacyverklaring
Enkele van onze sponsors: