Beleidsplan/Jaarverslag

Hieronder staat de samenvatting van het beleidsplan van Joy for Children.

Stichting Joy for Children beheert in India zeven zorg- en onderwijscentra, waar 502 kinderen kleding, voeding, onderwijs en medische zorg ontvangen. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar huidskleur, afkomst en/of religieuze overtuiging of achtergrond. De kinderen worden ondersteund tot en met de tweejarige intermediate opleiding. Dit zijn twee voorbereidende jaren om een hogere opleiding te volgen. Kinderen zijn dan 17 à 18 jaar oud. In bijzondere situaties wordt de ondersteuning enkele jaren voortgezet, gedurende de vervolgstudie. Daarnaast heeft Joy for Children een kleinschalig Aids/HIV project. Binnen dit project wordt een vijftal alleenstaande ouders geholpen, vanuit de gedachte dat het in het belang van het kind is wanneer de ouder zo lang mogelijk in leven blijft.

Een lokale stichting (Joy for Children Charitable Trust India) voert alle werkzaamheden uit.

Al het geld dat binnenkomt, wordt volledig besteed aan de kinderen. De besturen van de Nederlandse en Indiase stichting zijn vrijwilligers, echter de medewerkers van de centra in India hebben een dienstverband met de stichting in India. De organisatie is financieel gezond.

De ambitie van Joy for Children is om zoveel mogelijk kinderen te helpen. Die ambitie wordt echter begrensd door financiële en organisatorische mogelijkheden. De stichting wil een daadkrachtige, hands-on organisatie blijven zonder overhead. Het toezicht op de organisatie in India moet ‘behapbaar’ blijven. Ook financieel moeten de risico’s beperkt en beheersbaar zijn, passend bij een vrijwilligersorganisatie.

Er wordt daarom gekozen voor focus op de huidige activiteiten. Het streven is om ca 600 kinderen ondersteuning te bieden tot en met de intermediate opleiding. Daarnaast is het streven om de kinderen die een vervolgopleiding kunnen gaan volgen, te ondersteunen in hun verdere ontwikkeling, totdat ze gaan werken. Dit vergt een gemiddelde jaarlijkse stijging van de inkomsten met 5%.

Meer informatie in het beleidsplan en het jaarverslag 2023/2024.

 

  facebook joy for children  
Privacyverklaring
Enkele van onze sponsors: