April 2024

Hierbij informeren wij u graag over het werk en de voortgang van de Stichting Joy for Children.

Ton Boshuis en ondergetekende hebben tussen 27 januari en 8 februari weer het jaarlijkse bezoek aan de organisatie in India gebracht.

De bezoeken gingen gepaard met toespraakjes, tentoonstelling van werkstukken, dans en muziek. Telkens weer fantastisch om mee te maken.

Naast deze festiviteiten zijn in alle centra de boeken gecontroleerd. In de administraties zijn geen noemenswaardige fouten ontdekt. De bestedingen zijn correct gedaan en goed te volgen. De uitgaven zijn in alle centra binnen de begroting gebleven.

In december is de jaarlijkse medische check uitgevoerd. Alle kinderen zijn gecontroleerd op algehele gezondheid. Bij een aantal kinderen was er reden voor verder onderzoek. Vooral verschijnselen van vermoeidheid behoefde wat extra aandacht. Deze kinderen zijn door de arts doorverwezen voor een uitgebreid bloedonderzoek. Voor enkele kinderen was de doorverwijzing juist. Deze kinderen krijgen nu medicatie. Aan alle kinderen worden nu regulier voedingssupplementen verstrekt. Op advies van de arts zal de samenstelling van de dagelijkse voeding worden gewijzigd. Tevens zijn de gebitten gecontroleerd en daar waar nodig is advies gegeven over het onderhouden van het gebit.

De controles met de daarbij behorende adviezen zijn, door de artsen zonder enige vergoeding, uitgevoerd. Ook de voedingssupplementen, medicatie en bloedcontroles zijn door hen gesponsord.

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een nieuwe website. De oude website is verouderd in lay-out en functionaliteit. Deze werkzaamheden worden kosteloos, bij wijze van sponsoring, uitgevoerd door Thamara en Marnix. Thamara van Meeteren-Molenaar van Maradesign ontfermt zich over het webdesign. Marnix van Smeden van Trimae neemt de bouw van de website op zich. Met de nieuwe website hopen we meer gerichte informatie te verstrekken en beter aan fondswerving te kunnen doen. Ook vanuit India zal er internationaal aan fondswerving worden gedaan. Dit wordt mogelijk omdat de nieuwe website in meerdere talen beschikbaar is.

Graag willen we hierbij een paar mogelijkheden onder de aandacht brengen waarmee u ons financieel kunt steunen zonder de “knip” te openen.

  • Lege cartridges en of toners uit de printers. Wij verzamelen ze graag.
  • Aankopen via het portal doelshop.nl. Als via u dit portal Joy for Children als doel kiest, vervolgens de webshop selecteert waar u uw aankomen wilt doen, ontvangt Joy for Children een kleine commissie over uw aankomen. Dit heeft geen invloed op uw aankoopprijs.

Tevens willen we hierbij alle donateurs en belangstellenden bedanken voor de reeds ontvangen steun aan Joy for Children. Zonder uw steun is het voor ons niet mogelijk om dit werk te doen.

Ook namens Annemieke, Dim, John en Ton,
Een hartelijke groet,
Dick de Vos

Giften zijn altijd welkom op NL28ABNA 0595 3660 74 t.n.v. Joy for Children.

Enkele van onze sponsors: